Προέλευση: Καριτέ
Τι είναι: Συστατικό Φυσικής & Βιολογικής Προέλευσης
Σε τι υπερέχει: Χρησιμοποιείται για τις μαλακτικές και τις λειαντικές του ιδιότητες

Το Καριτέ θα το βρείτε ως συστατικό στα παρακάτω προϊόντα:

 • 250ml €42.00

 • 50ml - travel size €10.00

 • 1000ml €126.00

 • 50ml - travel size €10.00

 • 1000ml €126.00

 • 250ml €42.00

150ml
 • 40ml - travel size €10.00

 • 200ml €24.50

 • 1000ml €75.00

 • 50ml - travel size €10.00

 • 1000ml €73.50

 • 250ml €24.50


Περισσότερα κύρια Συστατικά