Πυκνά μαλλιά
από τη Φύση τους

invati men λύσεις για μαλλιά που έχουν τάση αραίωσης

 

Μειώστε τη τριχόπτωση1
94% φυτικής προέλευσης™
4 στους 5 άνδρες που το δοκίμασαν, είπαν
πώς ένιωσαν τα μαλλιά τους πιο δυνατά και έδειχνα πιο πλούσια3

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ